Skip to content

Rebus® Typformulär och Teamroller

Insikter som utvecklar både team och individer.


Lär dig mer

Rebus i korthet


Rebus Typformulär är ett skattningsformulär med samma utgångspunkt som MBTI och JTI, dvs en utveckling av CG Jungs personlighetsteori.

Ett typinstrument som t ex Rebus ska inte ses som ett test, utan som ett verktyg som underlättar att komma fram till ”vilken typ man är”. Att arbeta med typologi kräver kunskap. Förståelsen och kompetensen hos den som använder Rebus är avgörande för ett bra resultat.

Formuläret kan användas tillsammans med Rebus Teamroller, eftersom båda har samma utgångspunkt. Enkelt uttryckt kan man säga att typformuläret talar om ”vem jag är” medan teamrollerna talar om vad jag gör. Teamrollerna tillför nya perspektiv på ett konkret och praktiskt sätt.

Fördelar med Rebus


Både individen och teamet

Rebus Typformulär är ovärderligt som bidrag till utveckling av enskilda (coachning, karriärutveckling, m m) och grupper (öka effektivitet, skapa bättre förståelse, bättre kommunikation, etc).

Beprövat

Rebus är utvecklat och förfinat under ett antal år och har idag många nöjda användare.

Utvärderat

Rebus Typformulär har genomgått en statistisk analys som visar på mycket goda resultat när det gäller både validitet och reliabilitet.

Lätt att förstå

Deltagarna får ta del av konkreta och tydliga beskrivningar som hjälper dem att få nya insikter.

Lätt att använda

Du, som jobbar med utveckling, får ett material som är både praktiskt och enkelt att använda.

Utbildning för användare

För dig som är ny på området erbjuder vi certifieringsutbildning. För dig som är certifierad i MBTI, JTI eller annat typinstrument och känner dig ringrostig, erbjuder vi uppfräschningsutbildningar. Vi kommer också att ge utbildningar kring olika tillämpningar (ledarskap, kommunikation, Rebus Teamroller, mm).

Utbildare


Margareta Lycken

Margareta Lycken


Rebus är konstruerat av Margareta Lycken, leg. psykolog med många års erfarenhet av att utveckla individer, grupper och företag. Den röda tråden har alltid varit människors utveckling. Som stöd i arbetet har instrument som MBTI och JTI varit viktiga inslag. Och under de senaste åren de egna verktygen Rebus Typformulär och Teamroller.

Margareta är också författare till olika böcker kring arbetslagsutveckling, personlig utveckling, lärstilar (utifrån typologin) och rehabilitering.

Lyssna på Margareta i Proleadpodden

Johan Frisö

Johan Frisö


Johan Frisö med sitt företag Johan Frisö konsult AB jobbar med ledarskapsutveckling och organisationsutveckling. Han har jobbat som konsult i olika former sedan början på 2000. Främst som internkonsult inom Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Han har också jobbat som ledarskapskonsult på Komanco och på Ledarna.

Johan har haft licens för MBTI sedan 2002, och har sedan övergått till att använda Rebus. I sina uppdrag använder han typologikartläggning i både ledarskapsutveckling och i grupputveckling.

Nils Hallén

Nils Hallén


Nils är deltidsanställd på Södertörns högskola, där han är ansvarig för delkurserna i "Arbets- och organisationspsykologi” på psykologen samt ”Personalförsörjning och kompetensutveckling” på personalvetarprogrammet. Övrig tid arbetar han som konsult som kursledare för både öppna ledarutvecklings- och hr-chefsprogram och interna utvecklingsprocesser.

Han har arbetat med Jungs typologi sedan 1998 och har mycket god erfarenhet av återkoppling på Rebus, både från individer och grupper. Tidigare har Nils bland annat arbetat som personalchef i resebranschen och som vd för ett utbildningsföretag.

Din tankestil


Vilken är din tankestil? Svara på några påståenden och ta reda på den. Miniformuläret är tänkt som en lättsam tankelek. Kanske får du rentav några aha-upplevelser.

Din tankestil